Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Togsverd Properties ApS er dataansvarlig, og selskabet sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores privatlivspolitik er gældende for alle kunde- og samarbejdsforhold og opgaver, medmindre andet specifikt og skriftligt aftales.

Vores kontaktoplysninger er:

Togsverd Properties ApS
CVR-nr. 33 06 44 54
Sydvestvej 110
2600 Glostrup
info@togsverd.com

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har indgået databehandleraftaler med en række databehandlere, bl.a. vores IT-leverandører, hvilket er vores sikkerhed for, at de også overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Personoplysninger

Som led i dit kunde- eller samarbejdsforhold med Togsverd Properties ApS, vil vi skulle behandle persondata om dig. Som kunde eller samarbejdspartner hos Togsverd Properties ApS accepterer du derfor vores privatlivsbeskyttelsespolitik.

Vores privatlivspolitik understøttes af en intern politik for vores medarbejdere, som vi har vedtaget for at sikre bevidsthed og overholdelse af gældende retningslinjer, som følge af EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov.

De personoplysninger, som vi indsamler/modtager fra dig, bruges til:

  • At identificere dig som kunde/samarbejdspartner.
  • At komme i kontakt med dig.
  • At levere aftalt ydelse eller rådgivning.
  • At opfylde et lovkrav.

Det er vigtigt for os, at dine er korrekte og opdaterede, og vi beder dig derfor oplyse os om relevante ændringer i dine data. Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Vi behandler kun data om vores kunder og samarbejdspartnere, der er nødvendige og relevante i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af aftalen med dig, opbevares typisk kun digitalt for at opnå størst mulig sikkerhed ved hjælp af log-in, kryptering og øvrig adgangsbegrænsning.

Typisk anvendte personoplysninger er navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt CPR-nummer og billedlegitimation. Indhentelse af CPR-nummer og billedlegitimation sker typisk for at overholde hvidvasklovgivningen.

Oplysning, indsigelser, ændring, sletning og dataportabilitet

Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig – i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen til at oplyse dig om de data, vi behandler om dig, kan dog i visse tilfælde være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige oplysninger, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du har givet os dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi f.eks. kan sende dig nyhedsbreve eller lignende), og du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan det til enhver tid også ske ved at trykke på et link i fremsendelsesmailen.

Hvis du ønsker at klage over Togsverd Properties ApS behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk