Fremtidens Glostrup

Idéer til det moderne Glostrup

Som et naturligt stop på vejen til og fra hovedstaden har Glostrup vokset sig fra en landsby til at være et knudepunkt for offentlig transport med busser, S-tog og fra 2025 hovedstadens letbane.

Mulighederne i Glostrup samler familier i grønne omgivelser med et væld af kulturelle aktiviteter, som skaber liv og glæde.

Vores grunde som fundament

Samtidig er der god plads til erhverv. Togsverd Properties har idéer og ejendomme, som kan spille en central rolle for den fremtidige udvikling af Glostrup.

I kort afstand fra stationen og den kommende letbane findes ejendommene, som kan skabe gode rammer for byliv og erhverv.

En by i udvikling

Glostrup er en hyggelig by, der giver mulighed for at udfolde familielivet i grønne omgivelser og med mangfoldige kulturtilbud.

Den børnevenlige by med legepladser og idrætsparker er med til at skabe en ung og livlig by tæt på hovedstaden.

I de kommende år er det kommunens mål at gøre plads til 5.000 nye borgere med en fortætning og forskønnelse af bymidten.

togsverd, properties, foetex

Bedre sammenhæng

For at styrke bymidten og øge sammenhængen planlægger kommunen at åbne kernen mod Glostrup Station og Hovedvejen.

Byen skal hænge sammen over jernbanen ved at strække byen op over banelegemet, så bymidtens nye boliger får let adgang til grønne områder, offentlig transport samt nye erhvervs- og butiksarealer.

Vores vej mod en ny lokalplan

Området omkring jernbanen har i mange år været et industrikvarter med talrige arbejdspladser. Togsverd Properties har idéen og grundene, der kan forløse visionen for nyt liv i Glostrup bymidte.

Trykkerbyen – et ejendomsprojekt, der for alvor kan gøre Glostrup til Vestegnens grønne knudepunkt med familievenlige boliger, plads til erhverv, gode indkøbsmuligheder og let adgang til offentlig transport.

togsverd, properties, trykkerbyen, glostrup

Trykkerbyen

Trykkerbyen kan være en del af den visionære byplanlægning og den brik, der skaber sammenhæng i fremtidens Glostrup.

Samtidig vil Glostrups stærke historie blive styrket yderligere, når Glostrup bliver knudepunkt for hovedstadens letbane, S-tog og busser. Det giver nye muligheder for erhvervs- og butikslivet blot 15 km fra hovedstaden.

Vores erhvervslejemål

Vores ejendomme ligger i Nordsjælland og hovedstadsområdet, hvor vi ønsker at bidrage til attraktive erhvervslejemål og bæredygtige boliger. Ejendommene har god adgang til offentlig transport, byliv og smuk natur.